<< Önceki Sayfa

İdari Birimler


                 İdari Birimler

 

 

 

Adli Büro
Poliklinikler Zemin Kat Sağlık Kurulu Yanı
 
 
Araç Koordinasyon
İdari Bina Zemin Kat 
 
 
Arşiv
Bodrum Kat Mescit Yanı
 
 
Bilgi İşlem
Klinikler Zemin Kat 
 
 
Çalışan Hakları ve Güvenliği
Poliklinikler Zemin Kat 
 
 
Döner Sermaye
İdari Bina 4. Kat 
 
 
Evrak Kayıt
İdari Bina Zemin Kat 
 
 
Faturalandırma
İdari Bina 1. Kat 
 
 
Hasta İletişim
Poliklinikler Zemin Kat 
 
 
İletişim Merkezi
İdari Bina Zemin Kat
 
 
İnsan Kaynakları (Özlük)
İdari Bina 1.Kat
 
 
İstatistik
İdari Bina 2. Kat 
 
Kalite Birimi
Klinikler 1. Kat 
 
 
Klinik Mühendislik
Klinikler 3. Kat 
 
 
Mutemetlik
İdari Bina 1. Kat 
 
 
Sağlık Kurulu
Poliklinikler Zemin Kat 
 
 
Satın Alma
İdari Bina 3. Kat
 
 
Stok Koordinasyon
İdari Bina 3. Kat 
 
 
Teknik Birim (Atölyeler)
Bodrum Kat İletişim Merkezi Yanı
 
 
Terzihane
Bodrum Kat 
 
 
Teşhis İlişkili Gruplar (TİG)
İdari Bina 2. Kat 
 
 
Tıbbi Hizmetler
Klinikler 4. Kat 
 
Tıbbi Sosyal Hizmet
Poliklinikler Zemin Kat Sağlık Kurulu Yanı
 
Vezne
Hastane Ana Giriş Salonu Kantin Yanı

 

 

 


444 38 33-444 EV DE

Evde Sağlık

Karmed Wado

Karmed Web Hbys

Karmed Web Pacs

Laboratuvar Sonuçları

Online Randevu

Satın Alma